Najnowsze wydanie
już dostępne

Zobacz najnowsze wydanie

W dniu 9 stycznia 2018 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o jawności życia publicznego.

Zgodnie z oceną skutków regulacji, celem nowelizacji jest doprecyzowanie katalogu informacji, które będą podlegały obowiązkowemu udostępnieniu na stronach BIP. Planowane zmiany to również rozbudowanie oświadczeń majątkowych, wprowadzenie jasnych zasad prowadzenia działalności lobbingowej oraz zagwarantowanie zasad ochrony tzw. "sygnalistom" - osobom informującym o podejrzeniu popełnienia przestępstw korupcyjnych.

Jednym z nowych rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy jest wprowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorstw publicznych, instytutów badawczych oraz spółek. Rejestr taki byłby dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej danego podmiotu.

Nowelizacja przewiduje również dookreślenie pojęć takich jak "lobbing", "lobbing zawodowy", "podmiot zaangażowany" czy "lobbysta zawodowy", co pozwoli na zwiększenie przejrzystości regulacji dotyczących lobbingu w procesie tworzenia prawa.

Istotne zmiany przewidziane w projekcie aktu prawnego dotyczą również wprowadzenie ochrony "sygnalistów". Wprowadzone mechanizmy to między innymi zwrot kosztów zastępstwa procesowego w związku z poniesieniem przez sygnalistę negatywnych skutków zgłoszenia wiarygodnych informacji, możliwość orzeczenia nawiązki na rzecz sygnalisty czy ochronę przed zwolnieniem z pracy. Zgodnie z przepisami prawa, status taki może zostać nadany osobie fizycznej bądź przedsiębiorcy przez prokuratora po spełnieniu określonych warunków.

Na chwilę obecną nie jest jeszcze znana planowana data skierowania projektu do Sejmu.

Zachęcam do zapoznania się z projektem ustawy, który jest dostępny pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351/katalog/12465433#12465433

facebook_page_plugin

Najnowsze wydanie
już dostępne

Zobacz najnowsze wydanie

Wydawca

adwokaturaizba adwokacka

Newsletter

Bądź na bieżąco! Zapisz się do naszego newslettera!

Facebook issuu  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Młoda Palestra. Projekt i wykonanie: Hedea.pl