Najnowsze wydanie
już dostępne

Zobacz najnowsze wydanie

Dnia 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo wodne. Po wejściu w życie nowelizacji art. 217 ust. 13 ustawy, Skarb Państwa otrzymał prawo pierwokupu gruntów pod stojącymi wodami śródlądowymi.

 

Stojące wody śródlądowe zdefiniowane są w art. 23 Prawa wodnego jako wody śródlądowe w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi. Przepisy o śródlądowych wodach stojących stosuje się odpowiednio do wód znajdujących się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami.

Prawo pierwokupu ma być wykonywane przez starostę w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej. Ze względu na tak szeroką definicję pojęcia „stojące wody śródlądowe” można obawiać się, iż mogą zaliczać się do takiego rodzaju wód powstałe w wyniku działalności człowieka małe przydomowe zbiorniki wodne (np. oczka wodne), przydomowe baseny, czy wręcz zalane deszczową wodą wykopy zrobione na nieruchomości.
Kwalifikacja takich jak wymienione powyżej zbiorników jako stojących wód śródlądowych ma doniosłe konsekwencje: w wypadku uznania, iż na nieruchomości znajdują się stojące wody śródlądowe, Skarb Państwa ma prawo pierwokupu takiej nieruchomości.

Ze względu na krótkie obowiązywanie regulacji, nieznane są jeszcze praktyczne aspekty jej zastosowania.

facebook_page_plugin

Najnowsze wydanie
już dostępne

Zobacz najnowsze wydanie

Wydawca

adwokaturaizba adwokacka

Newsletter

Bądź na bieżąco! Zapisz się do naszego newslettera!

Facebook issuu  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Młoda Palestra. Projekt i wykonanie: Hedea.pl