MP okadka 1

Najnowsze wydanie
już dostępne

Zobacz najnowsze wydanie

Z przyjemnością informujemy, iż czasopismo Młoda Palesta jest patronem honorowym konferencji „Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowania” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 roku, a zgłoszenia przyjmowane są do 12 kwietnia 2018 roku.

Celem konferencji będzie analiza wybranych środków prawnych ograniczających unikanie i uchylanie się od opodatkowania. Pierwszy panel będzie dotyczył uregulowań zawartych w krajowym porządku prawnym, natomiast drugi panel obejmie zagadnienia związane z unormowaniami międzynarodowymi.

Wydarzenie skierowane jest zarówno do studentów, jak i doktorantów z całej Polski!

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na temat konferencji na stronie: http://www.umcs.pl/pl/konferencja-naukowa-pt-srodki-prawne-ograniczajace-unikanie-i-uchylanie-sie-od-opodatkowania,14106.htm.

Wydarzenie jest dostępne również na fb https://www.facebook.com/events/151231955675967

Do 26 lutego br. osoby zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT mają czas na przesłanie do urzędu skarbowego jednolitego pliku kontrolnego, w którym przedstawią informacje o zakupach i sprzedaży wynikające z ewidencji VAT za styczeń 2018 r.

Jednolity Plik Kontrolny jest strukturą logiczną, która ma swoją genezę w wytycznych OECD z 2005 r. i obowiązuje m.in. w Portugalii, Francji, czy Niemczech. W założeniu ma zmniejszyć koszty funkcjonowania administracji skarbowej oraz zapobiegać wyłudzeniom VAT.

W Polsce obowiązek przesyłania elektronicznego pliku w wymaganym przez Ministerstwo Finansów formacie XML zaczął funkcjonować od 2016 r., początkowo dla dużych przedsiębiorców. Jego podstawą prawną jest art. 82 § 1b O.p., z którego wynika, że każdy kto prowadzi księgi podatkowe w formie elektronicznej, jest zobowiązany do ich comiesięcznego przesyłania w formie jednolitego pliku kontrolnego do organów podatkowych do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

Mikroprzedsiębiorcy zostali zobowiązani do przesyłania JPK_VAT od stycznia 2018 r. Obowiązek jest niezależny od sposobu rozliczania VAT. Struktury, w których powinny być zamieszczone wymagane przez organy podatkowe informacje, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oprócz tego Ministerstwo udostępniło aplikację e-mikrofirma do generowania JPK_VAT.

W przypadku niezrealizowania powyższego obowiązku przedsiębiorca może podlegać odpowiedzialności karno-skarbowej, która przykładowo przy wykroczeniu skarbowym i nałożeniu kary mandatem jest zagrożona grzywną w kwocie od 210-4200 zł.

Warto również przypomnieć, że od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do przesyłania innych struktur na żądanie organów podatkowych tj. JPK_WB (dotyczący wyciągów bankowych), czy JPK_FA (dotyczący faktur). Czas na wygenerowanie żądanego przez organy podatkowe pliku będzie wynosił minimum 3 dni.

 

Dnia 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo wodne. Po wejściu w życie nowelizacji art. 217 ust. 13 ustawy, Skarb Państwa otrzymał prawo pierwokupu gruntów pod stojącymi wodami śródlądowymi.

W dniu 9 stycznia 2018 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o jawności życia publicznego.

W dniu 12 grudnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 26.01.1984 r. – Prawo prasowe. Nowe przepisy wprowadzają autoryzację wypowiedzi. Ponadto, w myśl nowych przepisów dziennikarz ma prawo odmówić wykonania polecenia służbowego, jeżeli oczekuje się od niego publikacji, która łamie zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej oraz dziennikarz może nie zgodzić się na publikację materiału prasowego, jeżeli wprowadzono do niego zmiany wypaczające sens i wymowę jego wersji (art.10 ustawy - prawo prasowe)

facebook_page_plugin

MP okadka 1

Najnowsze wydanie
już dostępne

Zobacz najnowsze wydanie

Wydawca

adwokaturaizba adwokacka

Newsletter

Bądź na bieżąco! Zapisz się do naszego newslettera!

Facebook issuu  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Młoda Palestra. Projekt i wykonanie: Hedea.pl