9 kwietnia 2022 - Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. Stanisława Mikke w Warszawie

Data publikacji

10.04.2022 01:13

Udostępnij

„Chodzi mi o to, aby język giętki

Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:
A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa...
Aby przeleciał wszystka ducha skrzydłem.
Strofa być winna taktem, nie wędzidłem”
.

Juliusz Słowacki, „Beniowski”

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. Stanisława Mikke edycji 2020/2021 odbył się 9 kwietnia 2022 roku w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Laureatką I miejsca została aplikantka adwokacka Klaudia Bolesławska z Izby Adwokackiej w Katowicach, zwyciężczyni Środowiskowego Konkursu Krasomówczego w Opolu, który odbył się 16 października 2021 roku.

Organizatorem konkursu była Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz Naczelna Rada Adwokacka i Ośrodek Badawczy Adwokatury im. W. Bayera – pomysłodawcy i twórcy tradycji konkursów krasomówczych. Konkurs był wydarzeniem wieńczącym tegoroczną Konferencję Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich. W Finale wzięło udział dziesięciu laureatów wyłonionych w eliminacjach międzyizbowych.

Byli to aplikanci: Klaudia Bolesławska (Izba Adwokacka w Katowicach), Jessica Dudzik (Izba Adwokacka w Łodzi), Mateusz Jaguś (Izba Adwokacka w Warszawie), Justyna Kozłowska-Dzidek (Izba Adwokacka w Krakowie), Małgorzata Masłyk (Izba Adwokacka w Szczecinie), Karolina Michalczewska (Izba Adwokacka w Lublinie), Przemysław Piotr Papiernik (Izba Adwokacka w Lublinie), Joanna Skorycka (Izba Adwokacka w Warszawie), Natalia Spyra (Izba Adwokacka w Katowicach), Michalina Węgrzynowska (Izba Adwokacka w Bydgoszczy).

W sobotnim fechtunku na słowa uczestnicy stanęli w odpowiedniej scenerii – konkursowe zmagania aplikantów odbywały się bowiem na Sali Koncertowej w Zamku Królewskim w Warszawie. Piękne wnętrze dawnej kaplicy saskiej o wystroju nawiązującym do czasu epoki stanisławowskiej podkreślało powagę i charakter wydarzenia.

Finał zainaugurował Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak. Zmagania aplikantów oceniało jury pod przewodnictwem adw. Pawła Gierasa, Prezesa Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w Warszawie, w składzie: adw. Beata Czechowicz; adw. Marcin Derlacz, Przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej; adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie ds. szkolenia aplikantów adwokackich; adw. Grzegorz Kopeć, Przewodniczący Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz adw. Edward Rzepka, Mistrz Mowy Polskiej, były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, były członek NRA. 

Uczestnicy konkursu swoje wystąpienia prezentowali na podstawie kazusów z zakresu prawa karnego i cywilnego. Problematyka kazusów dotyczyła takich zagadnień jak: zabójstwo w stanie silnego wzburzenia, bezprawne pozbawienie wolności, zabójstwo kwalifikowane, roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę i rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Kazusy wymagały od uczestników znacznej wiedzy prawniczej, w tym znajomości orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych oraz pewnego doświadczenia życiowego.

Kryteriami podlegającymi ocenie były: poprawność rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego zawartego w kazusie, styl i język przemówienia, jego forma, poprawność fonetyczna, konstrukcja przemówienia, sposób przedstawienia stanu faktycznego, ogólne wrażenie oraz osobowość mówcy.

Zwyciężczynią konkursu została aplikantka adwokacka Klaudia Bolesławska z Izby Adwokackiej w Katowicach, występująca 
w  charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej. Drugie miejsce zdobyła aplikantka adwokacka Małgorzata Masłyk z Izby Adwokackiej w Szczecinie, pełnomocnik pozwanego w kazusie cywilnym. Trzecie miejsce jury przyznało aplikantce adwokackiej Jessice Dudzik z Izby Adwokackiej w Łodzi występującej jako obrońca.

Aplikant adwokacka Natalia Spyra reprezentująca Izbę Adwokacką w Katowicach, a występująca w charakterze obrońcy, otrzymała Nagrodę Specjalną Rodziny Adwokata Stanisława Mikke, którą wręczyła Katarzyna Mikke, córka patrona konkursu
 i fundatorka dodatkowego wyróżnienia.

Mówczynie i mówcy zachwycili zaskakującą dojrzałością, swobodą i opanowaniem wystąpień. To było wielkie święto retoryki i erystyki. Potężna dawka emocji. Wybór był trudny. Laureatki zachwyciły nas umiejętnością budowania napięcia i atmosfery wystąpienia, odwagą, czasem nawet brawurą w przyjętej koncepcji wypowiedzi, a do tego poprawnością proponowanych rozwiązań prawnych wyrażonych z precyzją i pięknym językiem – mówi adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Spotkanie było okazją do wymiany myśli i doświadczeń aplikantów adwokackich oraz osób odpowiadających za szkolenie aplikantów z całej Polski. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati oraz Wiceprezes NRA adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka. Podczas konkursu Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przeprowadziła zbiórkę charytatywną na pomoc Ukrainie, w której zebrano 2.400,00 złotych.

Po uroczystym zakończeniu konkursu laureaci, finaliści i wszyscy zaproszeni goście udali się na wspólne zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. 

Ponieważ pierwsze miejsce w konkursie zajęła aplikantka adwokacka Izby Adwokackiej w Katowicach, kolejny finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. adw. Stanisława Mikke odbędzie się w Katowicach.

Wszystkim finalistkom i finalistom serdecznie gratulujemy, szczególne wyrazy uznania kierując ku laureatkom trzech pierwszych miejsc i nagrody specjalnej.